Gry Oświęcimskie
Autor: Szymon Laks
Waga: 140 g
Cena: 9.00 ZŁ

Szymon Laks - kompozytor, pisarz, publicysta, tłumacz - urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Wojna przerwała jego bardzo dobrze zapowiadającą się karierę artystyczną. Aresztowany w 1941 r. w Paryżu, osadzony w obozie przejściowym dla Żydów, zostaje deportowany do KL Auschwitz w lipcu 1942 r. Prawie do końca 1944 r. jest członkiem orkiestry więźniarskiej w obozie męskim w Birkenau. Pełnił też funkcję jej dyrygenta. W "Grach oświęcimskich" opisuje los więźniów - muzyków, uzmysławia faktyczną rolę orkiestr obozowych.

dodaj do koszyka