Sąd Społeczny przy KCŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce
Autor: Andrzej Żbikowski
Waga: 589 g
Cena: 39.00 ZŁ

Autor przedstawia bolesny i złożony problem rozliczeń za lata okupacyjne podejmowanych w obrębie społeczności żydowskiej. Tuż po wojnie nie sprzyjały im zarówno konflikty rozgrywające się w Polsce w różnych sferach życia społecznego, jak i duża mobilność Żydów. 8 X 1946 r. CKŻP zdecydował się jednak powołać Centralny Sąd Społeczny, "argumentując musimy mieć odwagę się przyznać, że nasz naród nie składa się wyłącznie z niewinnych ofiar". Rozpatrywane sprawy dotyczyły tych osób ze społeczności żydowskiej, które "w okresie okupacji hitlerowskiej [nie zachowały] postawy godnej obywatela - Żyda, przez uczestniczenie i szkodliwą działalność w "Judenratach", w służbie porządkowej, administracji obozów koncentracyjnych". Kary były honorowe, ale dotkliwe - od upomnienia, poprzez naganę i napiętnowanie, do zawieszenia w prawach członka na okres do 3 lat, a nawet wykluczenia ze społeczności żydowskiej. Karą dodatkową była utrata prawa do "wybieralności do władz instytucji żydowskich" oraz korzystania z pomocy materialnej. Rozprawy miały zazwyczaj przebieg jawny, oskarżony miał ustawowe prawo do obrońcy, a rolę prokuratora pełnił rzecznik oskarżenia.

dodaj do koszyka